Skip To Main Content

Wave PenghuLogo

Menu

Tourism Circle Members

Convenor: Wan-sheng Tsai

Vice Convenor: Jen-he Chen

Vice Convenor and Accommodation Group Convenor: Chuan-tzu Cheng

Accommodation Group Vice Convenor: Li-chieh Chen

Executive Secretary: Yen-chang Lu

Food & Beverage Group Convenor: Yu-ling Hsieh

Food & Beverage Vice Convenor: Yu-chin Yang

Itinerary Group Convenor: Kuang-fu Hsieh

Specialty Group Convenor: Kuo-lung Yang

Specialty Group Vice Convenors: Chin-mou Hung and Mei-yao Wu

Advisory Group Convenor: Chun-chieh Hu

Advisory Group Vice Convenor: Chung-hsing Chen

Promotion Group Convenor: Lung-fu Hsueh

Promotion Group Vice Convenor: Kuo-feng Chiu

Transportation Group Convenor: Chung-i Wu

Transportation Group Vice Convenor: Tsung-kuang Liu

回頂部